Spring navigation over

Velkommen til Familiecenter Sabroegaardens hjemmeside

Familiecenter Sabroegaarden – en del af Skive Kommune

Det er Familiecenter Sabroegaardens formål at tilbyde rådgivning, undersøgelse og behandling til børn, unge og deres familier indenfor Servicelovens rammer.

Familiecenter Sabroegaardens vision er at tilbyde et højt kvalificeret tværfagligt tilbud specifikt målrettet familien/den enkelte.

Familiecenter Sabroegaarden tilstræber at være orienteret om den sidste nye faglige viden, således at vi til stadighed kan udvikle og tilbyde relevante indsatser, der matcher efterspørgslen.