Tilbuddet rettes mod børn og unge fra 0-18 år og deres familier som en forebyggende indsats.

Opgaverne varetages af psykologer og socialrådgiver med terapeutisk efteruddannelse.

Tilbuddet er består af:

  • En forebyggende indsats jf. Servicelovens § 11.3.4
  • Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med særlige vanskeligheder socialt, følelsesmæssigt og/eller adfærdsmæssigt, der kan true deres udvikling jf. Servicelovens § 11, stk. 7.

Det primære formål er at understøtte det tidlige forebyggende arbejde på børne- og ungeområdet, så problemerne ikke vokser sig så store, at der er behov for en mere omfattende indsats.

Indsatsen og metoderne vælges alt afhængig af formålet og børnenes alder. Der kan være tale om råd og vejledning samt terapi. Er der tale om små børn kan samtalerne foregå gennem leg. Derudover tilbydes psykologiske undersøgelser af børn og forældre.

Tilbuddet kan rette sig mod hele familien eller mod enkeltpersoner alt afhængigt af formålet. Der kan undertiden tilbydes gruppeforløb.

Det er familierådgiverne ved Skive Kommunes Familiesektion, der henviser.

 

Publiceret 08-01-2018