Målgruppe:
Børn og Unge fra 0-18 år, som udviser tegn på mistrivsel

Formål:
Forebyggende og rådgivende indsats jf. Serviceloven § 11.3
Behandling af barnets eller den unges problemer jf. Serviceloven § 52.3

Metode:
Metoderne vælges alt efter formålet og barnets alder. Der kan være tale om rådgivning og vejledning af forældre, individuelle samtaler, familiesamtaler og er det små børn, kan samtalerne foregå gennem leg.
Problemstillingerne kan relatere sig til følgende emner:

  • Angst, OCD
  • Depression
  • Spiseforstyrrelse
  • Selvskade mm
  • Traumer og overgreb
  • Sorg-krise
  • Børn som pårørende til fx mennesker med psykisk sygdom, misbrug mm

Det er familierådgiverne ved Skive Kommunes Familiesektion, der henviser.

 

Publiceret 30-06-2020