Familiebehandlerteamet arbejder med familiebehandling til familier med børn op til 18 år, der har brug for særlig støtte jf. Servicelovens:

  • § 50 - undersøgelser.
  • § 52 stk. 3 nr. 3 - familiebehandling.
  • § 11 stk. 4 - PMTO.

Familiebehandlerteamets arbejde består af afdækkende/undersøgende opgaver, herunder forældrekompetence-undersøgelser, som er en del af en § 50 undersøgelse. Der kan være tale om råd og vejledning, samtaler, video, guidning/ modelindlæring, afklarende og terapeutiske samtaler, coaching, konfliktmægling, sorg- og tabsarbejde, kontrol, ICDP (International Child Development Program) og PMTO (Parent Management Training).

Problemer, der kan udløse behovet for familiebehandling, kan f.eks. være:

  • Trivsels- og adfærdsproblemer hos barnet/den unge.
  • Kommunikations- og samspilsproblemer i familien.
  • Behov for at udvikle forældrenes kompetencer i forhold til at drage omsorg for barnet/den unge.

Det er rådgiverne ved Skive kommunes Familiesektion, der henviser til Familiebehandlerteamet.

Publiceret 25-09-2017