PMTO er et nystartet tilbud i Familiebehandlerteamet. Der er certificeret to familiebehandlere, og en tredie er under uddannelse.

Der er tale om en forebyggende indsats jf. Servicelovens § 11 stk. 4.

PMTO er en evidensbaseret behandlingsmetode, som kan bruges i familier med børn i alderen ca. 4 til ca. 12 år. Der er tale om et forældretræningsprogram, der har til formål at ændre adfærdsmønstre og bryde negative samspilsformer.

 

Publiceret 01-12-2015