MindSpring er en metode, som er målrettet asylansøgere og flygtninge.

MindSpring for børn er et gruppeforløb med særlig fokus på at være barn i en ny kultur i et andet land.

Forløbet er målrettet børn i alderen 9-14 år og sigter overordnet på at give børnene en styrket identitetsfølelse, et positivt selvbillede.

Forløbet skaber mulighed for, at børnene forstår, at flugt og eksil kan forårsage konkrete følelsesmæssige og fysiske udfordringer. I gruppeforløbet skaber børnene handlestrategier ved at dele og bruge hinandens viden og erfaring. Derudover får børnene mulighed for at danne nye sociale relationer med ligestillede.

Pt. er to integrationsvejledere uddannet MindSpring gruppeledere.

Det er familierådgiverne ved Skive Kommunes Familiesektion, der henviser.

Publiceret 25-03-2020