Grupperne sammensættes efter alder: 7 – 8 årige, 9 – 11 årige og 12 – 17 årige.

Grupperne mødes fra september til april (14 – 15 gange) hver anden torsdag fra kl. 16.00 – 17.30 i Huset på Frederiksdals Alle 23, Skive.

I samtalegrupperne mødes børnene/de unge med ligesindede og gruppelederne, hvor de kan tale om det der er svært, og have det sjovt sammen.

Formålet med samtalegrupperne:

Børn og unge med en psykisk sårbar forælder, kan have brug for viden, og for at møde andre i samme situation.

Når en forældre har en psykisk sårbarhed påvirker det hele familien. Erfaring viser, at børn og unge kan være opmærksomme på deres forældres trivsel på en måde, så de kommer til at tilsidesætte deres egen behov og følelser, også selvom de tilsyneladende virker upåvirket af situationen. Det kan resultere i særlige udfordringer senere i livet. En samtalegruppe, kan være både forebyggende og en hjælp for barnet/den unge her og nu.

Erfaringer viser, at børnene/de unge har glæde af at deltage i samtalegrupperne på mange måder.

F.eks.:

  • De oplever mindre ensomhed
  • De får flere handlemuligheder, når de møder noget der er svært
  • De får viden om psykisk sårbarhed
  • De får erfaring med at tale, om der er svært
  • De får mindre følelse af skyld

Hvis I ønsker yderligere information, så kontakt venligst behandler Marianne Pedersen tlf.: 7847 4300, eller familieterapeut og koordinator for samtalegrupperne Vivi Sørensen tlf.: 3057 5487.

Henvisninger:

Hvem kan henvende sig? Det kan være barnet/den unge, forældrene, skolen, daginstitution, læger, sundhedsplejerske eller andre. Der kan dog kun visiteres til grupperne, hvis der er accept fra både barnet/den unge og forældrene.

Henvisninger skal sendes til Vivi Sørensen, mail: vivs@skivekommune.dk vivs@skivekommune.dk

Folder om samtalegrupper for børn og unge med en psykisk sårbar forælder

Samtalegrupper

Publiceret 13-08-2020