På Familiecenter Sabroegaarden er der oprettet flere samtalegrupper, fordi det er erfaringen, at der er et stort behov for, at personer (børn, unge og voksne) med særlige problemstillinger har lejlighed til at mødes med ligestillede.

Der igennem kan de dele erfaringer og udveksle løsningsmodeller sammen med professionelt personale.

Det er også erfaringen, at samspillet med ligestillede giver grundlag for, at deltagerne kan opnå en større personlig robusthed, og at det kan være af stor betydning, at man oplever ikke at stå alene.

Gruppesamværet er bygget op om faste strukturer og følelse af fællesskab, hvilket gør samværet i grupperne forudsigeligt.

I øjeblikket har vi to grupper:

  • Luftskibet
  • Forældregruppe for unge mødre, der er sårbare.

Du kan læse mere om de enkelte grupper i menuen til venstre.

Publiceret 27-11-2017