Tilbuddet rettes mod sårbare gravide og sårbare familier med børn i alderen 0-3 år. Der er tale om både et forebyggende og behandlende sigte jf. servicelovens § 50 og § 52.

Opgaverne varetages af et flerfagligt team, som består af familiebehandlere, sundhedsplejersker og en psykolog.

Kerneydelsen består af 2 dele:

  • Afdække forældrenes potentialer og udviklingsmuligheder - gerne fra 20. graviditetsuge - for at kunne målrette indsatsen i familien bedst muligt
  • Udvikle forældrenes potentialer, både som forældre og på det personlige plan.

Formålet er at gøre forældrene klar til forældreskabet samt at styrke relationen og samspillet mellem forældrene og barnet. Indsatsen kan foregå både i hjemmet og på Familiecenter Sabroegaarden. Der kan være tale om forskellige undersøgelser til afdækning, familiebehandling i hjemmet samt individuelle relationsopbyggende og udviklende samtaler og/eller gruppeforløb på Familiecenter Sabroegaarden.  

Der benyttes forskellige metoder til opgaven alt afhængig af fokuspunkter i handleplanen jf. servicelovens § 140.

Det er familierådgiveren fra Familiesektionen, der visiterer til opgaven.  

Publiceret 26-03-2020