Formålet med De Utrolige År Baby:

Formålet med De Utrolige År Baby er at skabe sikker tilknytning og positive samspilsmønstre mellem barn og forældre. Der fokuseres på at give forældrene konkrete redskaber til at fremme barnets fysiske, sociale, følelsesmæssige og sproglige udvikling. Forskning viser, at det er vigtige beskyttende faktorer for barnet senere i livet. Indsatsen skal forebygge, at der på sigt opstår alvorlige adfærdsvanskeligheder hos barnet eller i familiesamspillet, som kan føre til en negativ udviklingsspiral for barnet.     

Formålet med deltagelse i forældrekurset DUÅ Baby er således:

  •  at forældrene udvikler deres grundlæggende forældrekompetencer.
  •  at tryghed og tilknytning mellem barn og forældre styrkes.               

De uddannede gruppeledere benytter forskellige teknikker i gruppeprocessen med forældrene. Det kan være videoklip, gruppedrøftelser, rollespil og hjemmeaktiviteter, som forældrene træner mellem gruppemøderne. Forældrene har deres børn med til møderne, så de kan øve de nye færdigheder.

Målgruppe:

Kurset DUÅ baby er et behandlingstilbud der henvender sig til sårbare spædbørnsfamilier og er en del af den tidlige indsats i Skive kommune.

Hvem kan henvise?

Der kan henvises til kursusforløb via Familierådgiver.

Henvisningen sendes pr. mail til hala@skivekommune.dk.

Kurset afholdes på:

Familiecenter Sabroegaarden, Bjarkesvej 4, 7800 Skive.

Gruppeledere:

Familiebehandler Annie Bisfelt

Psykolog Line Gundersen

Kontakt:

Annie Bisfelt, mail: anbi@skivekommune.dk

Line Gundersen, mail: ligu@skivekommune.dk

 

Publiceret 26-03-2020