Tilbuddet rettes mod familier med børn fra 0 - 18 år som en forebyggende indsats og/eller som støtte til forældre med børn, der har særlige behov. Inden der iværksættes en indsats, kan der tilbydes at afdække familiens behov med henblik på at målrette indsatsen bedst muligt.

Opgaverne varetages af familiebehandlere med pædagogisk og socialfaglig baggrund ofte suppleret med en terapeutisk uddannelse.

Tilbuddet består af:

  • Forældrekompetenceundersøgelser eller dele heraf samt afdækkende opgaver jf. Servicelovens § 50
  • Familiebehandling jf. Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 3.
  • Evidensbaserede forældreprogrammer jf. Servicelovens § 11, stk. 3, nr. 1 (fx PMTO og DUÅ - se menupunktet "forældreprogrammer")
  • Som et supplement til ovennævnte kan de enkelte familiemedlemmer tilbydes øreakupunktur efter NADA-modellen (se link nedenfor). Helt overordnet kan NADA være med til at give ro til krop og sind. NADA kan også tilbydes særskilt, når familien ikke er i gang med et forløb på Familiecentret.

Det primære formål er at lette dagligdagen samt forbedre livskvaliteten for børn og unge samt deres forældre, når det må antages, at de på grund af særlige forhold har behov enten en forebyggende indsats eller særlig støtte.

Indsatsen og metoderne vælges alt afhængig af formålet og familiens/barnets behov. Der kan være tale om evidensbaserede forældreprogrammer, råd og vejledning, afklarende og terapeutiske samtaler, konfliktmæling, sorg- og tabsarbejde mm.

Arbejdet foregår primært i hjemmet. Er der tale om gruppeforløb eller individuelle samtaler foregår det på Familiecenter Sabroegaarden.

Det er familierådgiverne ved Skive Kommunes Familiesektion, der henviser.

Familiecenter Sabroegaarden tilbyder øreakupunktur efter NADA modellen

Publiceret 20-03-2020