Tilbuddet rettes mod familier med børn og unge fra 0 - 18 år som en forebyggende indsats og/eller som støtte til forældre med børn, der har særlige behov, jf. Servicelovens § 52.3.3.

Inden der iværksættes en indsats, kan der tilbydes at afdække familiens behov med henblik på at målrette indsatsen bedst muligt, jf. Servicelovens § 50.

Opgaverne varetages af familiebehandlere med pædagogisk og socialfaglig baggrund ofte suppleret med en terapeutisk uddannelse.

På vej... BILLEDE – Navn - Uddannelse/årstal – Efteruddannelse/hvilken?/årsttal

Det primære formål med familiebehandling er at lette dagligdagen samt forbedre livskvaliteten for børn og unge samt deres forældre, når det må antages, at de på grund af særlige forhold har behov for enten en forebyggende indsats eller særlig støtte.

Familiebehandlingen foregår henholdsvis på Familiecenter Sabroegaarden og i familiens eget hjem. Indsatsen og metoderne vælges alt afhængig af formålet og familiens/barnets behov. Der kan være tale om råd og vejledning, afklarende og terapeutiske samtaler.

Det er familierådgiverne ved Skive Kommunes Familiesektion, der henviser.

Publiceret 07-04-2020