Integrationstilbuddet er rettet mod flygtningefamilier med børn fra 0-18 år, fra de ankommer til Danmark og i en 3 årig periode. Der er tale om både et forebyggende og et behandlende sigte.

Opgaverne varetages af familiebehandlere med forskellig pædagogisk og sundhedsfaglig baggrund. 

Tilbuddet består af: 

  • støtte til at blive integreret i det danske samfund jf. Servicelovens § 11 
  • praktisk pædagogisk støtte og/eller familiebehandling jf. Servicelovens § 52
  • forældreprogrammet DUÅ specielt tilrettelagt målgruppen jf. Servicelovens § 11, stk. 3, nr. 1 (se beskrivelse af forløbet under menupunktet "indsatser til familier" og "forældreprogrammer")
  • MindSpring gruppeforløb til børn (9-14 år) - se beskrivelse af forløbet under "gruppeforløb". 

Det primære formål er at få forældre og børn integreret bedst muligt i Danmark. I familier hvor der er en særlig sårbarhed er formålet derudover at få familien samt børnene/de unge i trivsel og udvikling.

Indsatsen foregår primært i hjemmet, men kan også foregå på Familiecenter Sabroegaarden. Der kan der være tale om støtte til hele familien og/eller individuelle samtaler. Derudover tilbydes gruppeforløb samt undervisning.

De etniske rådgivere i Jobstart henviser familierne jf. Servicelovens § 11, når familien har været her under 3 år. En eventuel indsats udover de 3 år, skal henvises fra familierådgiverne i Familiesektionen. Familierådgiverne i Familiesektionen henviser jf. Servicelovens § 11 og § 52 og til DUÅ og MindSpring for børn. 

Der kan læses mere om integrationsopgaverne under menupunktet "integrationsopgaver".

Publiceret 25-03-2020