Arbejdsopgaverne er: Råd og vejledning, praktisk pædagogisk støtte i hjemmet samt familiebehandling.

Der ydes råd og vejledning samt støtte til:

  • forældrerollen i Danmark herunder samarbejde med skole, daginstitution, dagpleje, sundhedspleje, tandpleje osv.
  • nye familiestrukturer fx i forbindelse med familiesammenføring
  • udbyggelse familiens netværk og sociale relationer
  • integration gennem fritidsaktiviteter og foreningsliv
  • at komme i kontakt med diverse myndigheder eksempelvis indenfor sundhedsvæsnet
  • at få struktur på familiens hverdagsliv.

Indsatser udover ovennævnte:

  • individuelle- og familiesamtaler, hvor metoderne er forskellige alt afhængig af opgaven
  • undervisning fx på sprogskolen omkring forældrerollen i Danmark
  • gruppeforløb fx i en etnisk mødregruppe, som foregår i samarbejde med sundhedsplejen samt introhold for unge flygtninge omkring fritidsliv og fritidsaktiviteter.

 

Publiceret 10-10-2019