Tilbuddet rettes mod plejefamilier samt børn og unge, der har behov for at blive matchet til et aflastnings- eller døgntilbud. 

Opgaverne varetages af familieplejekonsulenter med en pædagogisk eller socialfaglig baggrund samt en terapeutisk efteruddannelse.

Tilbuddet består af:

  • Matchning af opholdssted til børn og unge ved både aflastning og døgnanbringelse jf. Servicelovens § 68b
  • Godkendelse af konkret egnede plejefamilier jf. Servicelovens § 66a, stk. 1, nr. 2 og 66a, stk. 2
  • Supervision af plejefamilier jf. Servicelovens § 66a, stk. 4.

Det primære formål er: 

  • At bidrage til at et barn/en ung, som skal anbringes udenfor hjemmet eller i aflastning kommer til det rette sted
  • At godkende konkret egnede plejefamilier efter gældende retningslinier, samt gøre dem bekendt med indholdet i opgaven, således at de er forberedt bedst muligt i forhold til at varetage plejebarnets behov
  • At tilbyde plejefamilien uddannelse og supervision, således plejefamilien får de bedste betingelser for at varetage plejebarnets behov. 

Indsatsen og metoderne tilpasses alt afhængig af plejefamiliens og barnet/den unges behov. Der kan bl.a. både være tale om råd og vejledning, samt mere coachende samtaler.

Det er familierådgiverne ved Skive Kommunes Familiesektion, der henviser børn og unge til matchning samt til godkendelse af konkret egnede plejefamilier. Supervision er lovpligtig ud fra handleplanen.

 

Sådan bliver du plejefamilie

Socialtilsyn Midt

Publiceret 08-01-2018