Spædbarnsteamet er et flerfagligt team som består af familiebehandlere, sundhedsplejersker og en psykolog.

Tilbuddet rettes mod sårbare gravide og sårbare familier med børn i alderen 0-2 år. Der er tale om både et forebyggende og behandlende sigte jf. servicelovens § 50 og § 52.

Kerneydelsen består af 2 dele:

  • Afdække forældrenes potentialer og udviklingsmuligheder for at kunne målrette indsatsen i familien bedst muligt
  • Udvikle forældrenes potentialer, både som forældre og på det personlige plan.

Formålet er at styrke relationen og samspillet mellem forældrene og barnet. Indsatsen kan foregå både i hjemmet og på Familiecenter Sabroegaarden. Der kan være tale om familiebehandling i hjemmet samt individuelle samtaler og/eller gruppeforløb på Familiecenter Sabroegaarden.  

Der benyttes forskellige metoder til opgaven alt afhængig af fokuspunkter i handleplanen jf. servicelovens § 140.

Det er familierådgiveren fra Familiesektionen, der visiterer til opgaven.  

 

 

Publiceret 25-09-2017