Tilbuddene rettes mod forældre med børn og unge fra 0-18 år som en tidlig forebyggende indsats.

Gruppeforløbene varetages af familiebehandlere med pædagogisk og socialfaglig baggrund, psykologer, sundhedsfaglig personale samt arbejdsmarkedskonsulent.

Gruppeforløbene er følgende:

 • Mor/barn gruppe for sårbare gravide og sårbare mødre med spædbørn jf. Servicelovens § 11, stk. 3, nr. 2
 • KIFF kursus til skilsmisseforældre jf. Servicelovens § 11, stk. 3, nr. 2
 • Samtalegruppe for børn og unge, der har en psykisk sårbar forælder (i samarbejde med Regionspsykiatrien)
 • Fit4Life for ledige forældre der er tilknyttet både Familiesektionen og Jobcenteret jf. Servicelovens § 11, stk. 3, nr. 2.

Formålet med:

 • Mor/barn gruppen er at skabe netværk, sundhedsfaglig viden om spædbørn, og råd og vejledning i forhold til forældreskab og spædbørns sundhed, udvikling og trivsel
 • KIFF er at hjælpe forældre til et bedre samarbejde således de kan få et bedre overblik til at hjælpe sig selv og børnene bedre gennem bruddet
 • Gruppen for børn og unge der har en psykisk sårbar forælder er, at børnene/de unge møder ligesindede de kan tale med samt at give dem viden om psykisk sårbarhed og handlemuligheder, når de møder noget, der er svært
 • Fit4Life er at skabe sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv, således at der samtidig opnås en tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Indsatsen og metoderne kan bestå af en kombination mellem undervisning, råd og vejledning, individuelle samtaler mm.

Henvisning:

 • Til mor/barn gruppen henvises der typisk fra jordemoder, sundhedsplejerske, familierådgiver og familiebehandler
 • Til KIFF forløb er det familierådgiverne ved Skive Kommunes Familiesektion, der henviser
 • Alle der kender et barn/en ung der har en psykisk sårbar forælder er vedkommende til at henvende sig 
 • Til Fit4Life er det familierådgiverne i Familiesektionen og/eller arbejdsmarkedskonsulenterne i Jobcenteret, der henviser.

Publiceret 10-10-2019