Tilbuddene rettes mod forældre med børn og unge fra 0-18 år som en tidlig forebyggende indsats.

Gruppeforløbene varetages af familiebehandlere med pædagogisk og socialfaglig baggrund, psykologer, sundhedsfaglig personale samt arbejdsmarkedskonsulent.

Gruppeforløbene er følgende:

  • Mor/barn gruppe for sårbare gravide og sårbare mødre med spædbørn jf. Servicelovens § 11, stk. 3, nr. 2
  • KIFF kursus til skilsmisseforældre jf. Servicelovens § 11, stk. 3, nr. 2
  • Fit4Life for ledige forældre der er tilknyttet både Familiesektionen og Jobcenteret jf. Servicelovens § 11, stk. 3, nr. 2.

Formålet med:

  • Mor/barn gruppen er at skabe netværk, sundhedsfaglig viden om spædbørn, og råd og vejledning i forhold til forældreskab og spædbørns sundhed, udvikling og trivsel
  • KIFF er at hjælpe forældre til et bedre samarbejde således de kan få et bedre overblik til at hjælpe sig selv og børnene bedre gennem bruddet
  • Fit4Life er at skabe sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv, således at der samtidig opnås en tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Indsatsen og metoderne kan bestå af en kombination mellem undervisning, råd og vejledning, individuelle samtaler mm.

Henvisning:

  • Til mor/barn gruppen henvises der typisk fra jordemoder, sundhedsplejerske, familierådgiver og familiebehandler
  • Til KIFF forløb er det familierådgiverne ved Skive Kommunes Familiesektion, der henviser
  • Til Fit4Life er det familierådgiverne i Familiesektionen og/eller arbejdsmarkedskonsulenterne i Jobcenteret, der henviser.

Publiceret 29-01-2018