Formålet med samværsordningen er at bevare relationerne mellem det anbragte barn og forældre igennem hele barnets opvækst. Samværet kan været støttet eller overvåget.

Støttet samvær:

Støttet samvær foregår jf. Servicelovens § 71 stk. 2 i forhold til familier, hvor barnet er anbragt uden for hjemmet - både frivilligt og tvangsmæssigt. Støttet samvær etableres efter aftale med rådgiver i anbringende kommune.

Overvåget samvær:

Overvåget samvær etableres jf. Servicelovens § 71 stk. 3 i forhold til familier, hvor barnet anbringes uden for hjemmet - både frivilligt og tvangsmæssigt. Der kan kun etableres overvåget samvær, hvis det er en beslutning, der er truffet i Børn- og Ungeudvalget.

 

Publiceret 14-03-2016