Tilbuddet rettes mod børn og unge, som har behov for at være sammen med én eller begge forældre samt netværk under faglige rammer. Der er typisk tale om børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet, eller hvor forældrene er skilt.

Opgaven varetages af personale, der typisk har en pædagogisk-, socialfaglig og/eller psykologisk baggrund.

Samværet foregår oftest på Familiecenter Sabroegaarden i lokaler indrettet til formålet. Lokalerne er indrettet, så de virker så hjemlige som muligt. Under samværet bliver der typisk serveret en let forplejning, og der er mulighed for at foretage sig forskellige aktiviteter med barnet/den unge både inde og ude. Afhængig af opgaven er der fagligt personale til stede delvis eller under hele samværet.

Formålet med samværsordningen er:

  • at forbindelsen mellem barnet eller den unge og forældrene og netværket holdes ved lige
  • at der arbejdes på at forbedre kontaktens kvalitet, når det er hensigtsmæssigt.  

Tilbuddet består af:

  • Støttet samvær jf. Servicelovens § 71 stk. 2 til familier, hvor barnet/den unge er anbragt uden for hjemmet - både frivilligt og tvangsmæssigt
  • Overvåget samvær jf. Servicelovens § 71 stk. 3 til familier, hvor barnet/den unge er anbragt uden for hjemmet - både frivilligt og tvangsmæssigt. Der kan kun etableres overvåget samvær, hvis det er en beslutning, der er truffet i Børn- og Ungeudvalget
  • Samvær bestilt af Statsforvaltningen til børn og unge, hvor den forælder, der ikke har barnet boende har behov for støtte, således at samværet er trygt for barnet.

Fagpersonalet benytter forskellige pædagogiske tilgange/metoder under samværet alt afhængig af, hvilken opgave der er bestilt.

Det er familierådgiverne ved Skive Kommunes Familiesektion, der henviser.

 

Publiceret 10-10-2019