Handicapterapeuterne arbejder med støtte og rådgivning til familier med børn, der har et vidtgående handicap jf. Servicelovens § 52 stk. 3nr. 2 og § 52 nr. 3 samt råd og vejledning jf. Servicelovens § 11.

Målgruppe:

Forældre med børn fra 0 - 18 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.
Børn og unge som har opmærksomhedsproblemer.

Opgaver/funktioner:

  • Råd og vejledning
  • Terapeutiske samtaler.

Eksempler på problematikker:

  • Samspilsproblematikker/kommunikationsvanskeligheder i familien
  • Vanskeligheder i.f.t. at opnå struktur og forudsigelighed for barnet/den unge i hjemmet
  • Sorg og krise i.f.t. det at have et barn med et handicap eller som barn/ung at leve med et handicap
  • Behov for oplysning og inddragelse af familie og netværk i problematikken omkring barnets/den unges handicap.

Henvisningsprocedure:

Rådgiverne henviser via et henvisningsskema til handicapterapeuten som en forebyggende foranstaltning jf. Servicelovens § 11. 

Henvisningen sker som et led i kommunens forpligtelse til at yde gratis råd og vejledning jf. Servicelovens § 11.

Publiceret 25-09-2017