Tilbuddet rettes mod forældre der har børn i aldersgruppen 0 - 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Opgaverne varetages af en handicapterapeut med en pædagogisk og terapeutisk baggrund.

Tilbuddet ydes jf. Servicelovens § 11.7(8) og består af:

  • observationer
  • rådgivende og vejledende samtaler
  • specifikke værktøjer til at skabe overskudlighed og struktur for barnet og familien

Det primære formål er at støtte forældrene i at varetage opgaven i forhold til at være en familie med et barn/en ung med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Dette med henblik på at hele familien kommer i trivsel, herunder også evt. søskende samtidig med, at der skal ydes en specifik indsats i forhold til det barn/den unge, som er henvisningsårsag.

Der benyttes forskellige metoder afhængig af opgaven, og indsatsen kan foregå både i hjemmet og på Familiecenter Sabroegaarden.

Det er handicap- eller familierådgiveren fra Familiesektionen, der visiterer til opgaven.  

 

Publiceret 10-10-2019