Hvad er Luftskibet?

Luftskibet er et tilbud til børn og unge i alderen 8 - 12 år og 12 - 18 år, der er vokset op i en familie med misbrug.

Baggrunden for Luftskibet.

Tilbuddet er lavet i et samarbejde mellem Familieafdelingen, Arbejdsmarkedsafdelingen og Rusmiddelcentret.

Baggrunden er, at når en forælder har et misbrug af rusmidler, påvirker det hele familien og især børnene.

Disse børn føler sig ofte alene, hvilket gør dem særligt udsatte. Mange er ikke klar over, at der er andre, der har det på samme måde. Ved at komme med i Luftskibet kan barnet/den unge være sammen med ligestillede.

Hvordan kan man få sit barn med i gruppen?

Man skal ringe til Luftskibets gruppeledere, hvorefter man som forælder kommer til en indledende samtale. Efterfølgende deltager forælder og barn i en samtale med en gruppeleder, inden barnet kan starte op i gruppen.

Hvad kommer der til at foregå?

Børnene/de unge får i Luftskibet mulighed for at:

  • Mødes med andre børn/unge.
  • Få viden om emner, der er relateret til barnet/den unges behov.
  • Få et sted hvor barnet/den unge kan vende det, der optaget ham/hende.

Hvad kan man som forælder gøre for at støtte op omkring sit barns forløb?

  • Det er vigtigt, at man giver accept til, at barnet må snakke om de ting, han/hun har brug for.
  • Støtte barnet i at passe aftalerne med resten af gruppen.
  • Huske at sende afbud, hvis det er nødvendigt.

Publiceret 21-12-2015